Home

Rólunk

Kedves Vendégeink!

Szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy a SINGben a menekülési útvonalként megjelölt ajtókat kékkel jelölve találod, buli alatt bejárat és a kijárat a Mars térre nyílik, a szervízfolyosóról és a kisteremből 2 ajtó a börtönnel szemben nyílik és 2 tolóajtó a teraszra nyílik, ahonnan tovább lehet jutni a piac területére.
Az útvonalakat a világoskékkel bekarikázott ajtókig piros nyíllal jelöltük:

 

A BELÉPÉSSEL A HÁZIRENDET ELFOGADOM, ÉS BE NEM TARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIT

VÁLLALOM

 

A belépés megvásárlása csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadod a SING SING Music Hall házirendjét és biztonsági rendszabályait , valamint tudomásul veszed, hogy annak betartását a Manager és a rendezők végzik. A rendezvényeken való részvételhez érvényes személyi igazolvány és a pénztárnál megváltott belépő szükséges!

A SING SING területén alkoholt árusítunk és mivel a fiatalkorúak kiszolgálása törvénybe ütközik és büntetendő, a diszkó egész területén kizárólag 18. életévüket betöltött fiatalok tartózkodhatnak. Ez alól a 16+ jellel hirdetett fiatalkorúak részére megrendezésre kerülő rendezvény kivétel, ahol csak üdítő és energiaitalt árusítunk. Azokat a fiatalokat, akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem mutatják fel a személyi igazolványukat, NEM tudjuk a diszkó területére beengedni.

Alkoholos, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló személy, valamint a nem kultúrált öltözetékben (pl: tréningruha, edzőruha, rövidszárú sportnadrág, strandpapucs, atlétatrikó, stb.) továbbá véres, koszos ruhában büdösen megjelenő vendég, valamint hátizsákkal, övtáskával, nylon bevásárló szatyorral, rendezvényt még VIP klub tagsági kártya birtokában sem látogathatja.

Jegyet nem váltunk vissza.

A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív magatartást tanúsító személyeket a rendezők a szórakozó-helyről kivezethetik, és véglegesen kitilthatják.Nézeteltérés vagy esetleges verekedés esetén az összes résztvevő fél távozásra van felszólítva, ha kezdeményezett, ha nem. A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.

A SINGSING területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül, ezek észlelésénél a rendőrséget értesítjük.

A Diszkó területére italt (alkoholt és alkoholmenteset egyaránt), élelmiszert semmilyen mennyiségben, nem lehet behozni! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki elfogyasztani, ellenkező esetben átadni a biztonsági szolgálatnak vagy a bejáratnál elhelyezett kukákba kidobni.

A jegy megvásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja hogy a rendezvényről hang- és képfelvétel készül, amely a Klub weboldalán, online felületein és reklámanyagaiban megjelenik. A felvételeken szereplő személyek semmilyen követeléssel nem élhetnek a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben. A klub területén készített kép és hangfelvételek (beleértve a saját felvételeket is) reklám és marketingcélú felhasználása tilos! Az így nyilvánosságra hozott felvételek készítőjével szemben a szervezők a házirend megsértése miatt, a szórakozóhelyről kivezethetik, továbbá véglegesen kitilthatják a cégcsoport által a városban megrendezett összes rendezvényről, valamint a klub jogi követeléssel élhet.

A SINGSING területén és a hozzá tartozó parkolóban a vezetőség írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni, árumintát illetve szórólapot osztogatni!

A Tánctéren és a Színpadon az italfogyasztás balesetveszélyes és TILOS!! Italfogyasztás a diszkó bármely más területén lehetséges! Az üres poharakat és üvegeket hagyjátok az legközelebbi italtartó pulton, és NE a földre helyezzétek! (Megkönnyítve a Pohárszedők munkáját!)

A pultokba, a ruhatárba, a szervízfolyosóra az öltözőkbe és az irodákba továbbá a lemezlovas pultjába – a személyzeten kívül – BELÉPNI, BENYÚLNI TILOS!

Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és TILOS! Ha valaki felpattan egy bútordarabra ezt kizárólag saját felelősségre teheti. Ebből eredendő bármilyen sérülésért vagy balesetért felelősséget nem vállalunk. A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. A kultúrált viselkedési forma és megjelenés mindenkitől elvárt!

A SINGSING területén Ruhatár üzemel. Csak az itt elhelyezett Ruhaneműkért és csak és kizárólag a ruhaneműkért vállal felelősséget a ruhatár és a biztonsági szolgálat! Kabátokban és táskákban elhelyezett tárcákért, pénzért, mobiltelefonért és egyéb értéktárgyakért felelősséget NEM VÁLLALUNK.

Az elvesztett ruhatári jegy esetén a ruhanemű kiadása ruhatári jegy nélkül, KIZÁRÓLAG AZ UTOLSÓ VENDÉG TÁVOZÁSA UTÁN lehetséges! A ruhatárban maradt ruhaneműket és a diszkó területén talált tárgyakat a rendezvény következő napján a weboldalon a talált tárgyak rovatban elhelyezzük, ezeket 2 hónapig őrizzük. Ezeket tulajdonosa a bejáratnál a következő rendezvények alatt átveheti!

Kérjük, a talált tárgyakat a személyzet bármely tagjánál add le, elveszett tárgyaidat a bejáratnál keresd.

A diszkó területén elveszített értékekért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért javasoljuk senki ne hagyja pénzét, mobiltelefonját, táskáját, ruházatát és egyéb értékeit őrizetlenül!

A megrendelt italok fogyasztás előtt, a pultnál azonnal fizetendők.

Kérjük, a személyzet egyik tagját se zavarják a folyamatos munka-végzésben!

A dohányzás a klub EGÉSZ TERÜLETÉN TILOS, dohányozni kizárólag az erre kijelölt helyen, a DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY felirattal jelölt teraszon lehet. Kérjük a dohányzó vendégeket, hogy a nemdohányzó helyiségben NE DOHÁNYOZZANAK!

Kérjük, a szórakozóhely előtt mellőzzék a hangoskodást és a szemetelést!

A városban a különböző társüzletekben elhelyezett programok csak tájékoztató jellegűek. A pontos programok a Diszkó honlapján a www.sing.hu oldalon találhatók és Facebook oldalán az Események fülnél találhatók. A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják, ezért érdemes a rendezvény napján megtekinteni a weboldalon az aktuális programot.

A fenti szabályokat megszegő látogatókat a rendezőség a helyszínről eltávolítja és ebben az esetben a jegy árát sem köteles visszatéríteni illetve tagság esetén a tagság megszűnését vonhatja maga után!

A biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását.

Jó szórakozást kívánunk: a Vezetőség

Hausordnung und Sicherheitsregelung

MIT DEM EINTRITT GILT DIE HAUSORDNUNG ALS AKZEPTIERT. FÜR FOLGEN DER NICHTEINHALTUNG WIRD GEHAFTET. 

Der Kauf der Eintrittskarte berechtigt einen zum Eintritt der Veranstaltung ausschließlich in dem Fall, wenn die Hausordnung und Sicherheitsregelung von SING SING Music Hall als akzeptiert gilt. Man soll zur Kenntnis nehmen, daß die Einhaltung der Hausordnung von dem Manager und den Sicherheitsleuten gewährleistet wird.
Zur Teilnahme an den Veranstaltungen ist ein Gültiger Lichtbildausweis und eine an der Kasse gekaufte Eintrittskarte erforderlich!
Auf dem Gebiet von SING SING werden alkoholhaltige Getränke und Tabakwaren verkauft. Da man für die Bedienung von Minderjährigen mit den genannten strafbar gemacht werden kann und dies stößt gegen das Gesetz, dürfen sich auf dem ganzen Gebiet der Disco ausschließlich Volljährige (älter als 18 Jahre) aufhalten.
Diejenige, die sich aufgrund derer persönlichen Rechte oder sonstiger Gründe sich nicht ausweisen, können nicht in die Disco eingelassen werden.
Unter Einfluß von Alkohol, Drogen oder Sonstigen, in nicht kulturierter Bekleidung (z.B.: Trainingsanzug, Short, usw.) weiters in verschmutzter, blutiger Bekleidung, mit Rucksack, Gurttasche, Plastiktüte kann der Eintritt zu Veranstaltungen selbst mit VIP-Klub Mitgliedkarte verweigert werden.
Karten werden nicht zurückgekauft.
Skandalöses Verhalten gegen das Publikum, bzw. Personal, Belästigung oder agressives Benehmen kann von den Sicherheitskräften mit Auslaß oder endgültigem Hausverbot bestraft werden. Bei Widerstreit oder eventueller Schlägerei werden alle Beteiligten zum Austritt aufgeforder, unberücksichtigt, wer angeregt hat.
Für alle Schäden, die in den Räumen absichtlich verursacht werden, wird man vollständig haftbar gemacht. In die Räume von SING SING ist STRENGSTENS VERBOTEN Glas, Trinkglas, Glasgegenstände, Schlag-, Stich- und Schneidmittel, Waffen oder Sonstige, Leben gefährdende Gegenstände mit hereinzunehmen! Aufgrund der gültigen gesetzlichen Regelung darf man keine sogenannte für die öffentliche Sicherheit besonders gefährliche Gegenstände dabei haben (kein Messer mit einer Klinge, länger als 8 cm; Federmesser, Gasspray, Bleistock, usw.), das Mithaben von den Obigen gilt als Bagatellfall, beim Wahrnehmen von solchen kann die Polizei benachrichtigt werden.
In die Clubräume dürfen keinerlei Getränke (sowohl alkoholhaltige als auch alkoholfreie), oder Lebensmittel mit hereingenommen werden. Diese Produkte müssen beim Eingang verzehrt oder entsorgt werden.
Mit dem Kauf der Eintrittskarte wird akzeptiert, daß von den Veranstaltungen Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden, die auf dem homepage des Clubs zu sehen ist. Alle Beteiligten, die in den Aufnahmen auftauchen, dürfen nur mit derer Zustimmung namhaft gemacht werden, sie dürfen aber keinerlei Forderungen gegenüber den Organisatoren oder den Herstellern der Aufnahmen stellen.
Bild- und Tonaufnahmen dürfen nur mit der Zulassung der Sicherheitskräfte gemacht werden.
Auf dem Gebiet von SING SING und auf dem dazugehörigen Parkplatz ist ohne schriftliche Zulassung des Managements jegliche Art von Handels- oder Werbetätigkeit (Streuzettelverteilung, Produktproben, usw.) verboten!
Auf der Tanzfläche und der Bühne ist das Verzehr von Getränken und Rauchen unfallgefährlich und VERBOTEN! Das Verzehr von Getränken ist sonst in allen anderen Räumen der Disco erlaubt! Leere Gläser und Flaschen bitte auf den nächsten Pult stellen, NICHT auf den Boden! (Dies Erleichtert die Arbeit der Entsorger!)
Es ist für Unbefugte (außer dem Personal) der EINTRITT/EINGRIFF in die Garderobe, Serviceflur, Umkleideräume, in die Büros und den DJ Pult verboten!
Es ist lebensgefährlich und VERBOTEN auf den Stühlen, Tischen und sonstiger Möblierung zu tanzen! Wenn man es trotzdem tut, kann nur selbst das verantworten. Für Verletzungen oder Unfälle dieser Art kann der Club keine Verantwortung übernehmen.
Die Organisatoren können für keine materiellen, persönlichen, Wertgegenstände betreffenden Schäden haftbar gemacht werden. Kulturiertes Benehmen und kulturierte Erscheinung ist von jedem zu erwarten!
SING SING betreibt Garderobe. Ausschließlich für die hier abgegebene Kleidung werden die Garderobe und die Sicherheitskräfte haften. Für Wertgegenstände in den Taschen, Mänteln, für Handys und sonstige Wertgegenstände wird NICHT GEHAFTET!
Verliert man die Garderobenkarte, muß man warten, bis alle Gäste ausgetreten sind. Die Aushändigung kann erst danach erfolgen!
Hinterlassene Kleidungsstücke werden am Tag drauf auf dem homepage unter Fundsachen aufgeführt. Diese werden 2 Monate lang aufgewahrt und können vom Besitzer bei den nächsten Veranstaltungen übernommen werden!
Bitte, die Fundsachen beim Personal abgeben. Verlorene Sachen sollen beim Eingang gesucht werden.
Für die in der Disco verlorenen Gegenstände können wir nicht haften, daher schlagen wir allem vor, Handy, Tasche, Kleidung und sonstige Wertgegenstände nicht unbewacht zu lassen!
Fundsachen in der Disco werden am Tag nach der Veranstaltung auf dem homepage unter Fundsachen aufgeführt. Diese werden 2 Wochen lang aufgewahrt und können vom Besitzer bei den nächsten Veranstaltungen übernommen werden.
Die bestellten Getränke und Tabakwaren sind vor dem Verzehr am Pult sofort zu bezahlen.
Bitte stören Sie keine Mitarbeiter vom Personal bei der fortlaufenden Arbeit!
Bitte unsere Rauchergäste NICHT IM Nichtraucherraum ZU RAUCHEN!

Rauchen ist im Klub verboten, es ist nur in dafür vorgesehenen Stelle, auf der Terasse erlaubt.
Vor dem Gebäude bitte nicht laut werden und Müll wegwerfen!
Die in verschiedenen Partnergeschäften in der Stadt verteilten Programme sind informativ. Die genauen Programme sind auf dem homepage des Clubs www.sing.hu zu finden. Alle Programme sind ohne Gewähr, bitte am Tag der Veranstaltung auf dem homepage das aktuelle Programm besichtigen.
Gäste, die gegen die oben aufgeführten Regelungen verstößen, werden entfernt, Eintritt wird nicht zurückerstattet. Handelt es sich um ein Clubmitglied, kann die Mitgliedschaft zunichte gemacht werden!
Bitte die obigen Regelungen einzuhalten, um sichere Unterhaltung gewährleisten zu können.
Gute Unterhaltung wünschen: die Sicherheitskräfte

Biztonsági és tűzriadó terv

 

I.) Létesítmény alapadatai:
1./ A gazdasági társaság képviseletére jogosult neve:
Rakitta Vilmos

2./ A rendezvény lebonyolításán jelen lévő rendezvény üzemeltetőjének képviselője:
Kovács László

3./ Ruhatár képviselője:
Piedra Plusz Kft. – 06-70/944-5510

4./ A biztonsági szolgálat vezetőjének neve, telefonszáma:
Krreva Kft. – 6710 Szeged, Mikes Kelemen utca 59. – Gulyás Csaba – 06-70/774-5646
Kamarai ig. száma: 820108140
Kamarai azonosító száma: 0601/1/08050/2008.

5./ A biztonsági személyzet létszáma: 6 fő

6./ Székhely, irányítószám, település utca, házszám:
6724 Szeged, Mars tér “C” Pavilon

7./ Cégjegyzék száma: 0609000841

8./ Rendezvény megnevezése: DISCO – zenés, táncos rendezvény –

9./ A tűzvédelmi hatóság által engedélyezett maximális létszám: 856 fő (ha a tolóajtók a rendezvény ideje alatt teljesen eltolt rögzített állapotban vannak). 569 fő ha a tolóajtók nincsenek nyitva.

10./ Rendezvény időpontja: alkalmanként, szombatonként 23:00-06:00-ig

 

II.) Tűzjelzés:

A tűzjelzés a Program Kft. Szeged, Mars tér „C” Pavilon alatti létesítményben telefonnal biztosított – 06-62/420-314 – irodában található, illetve mobil telefonon keresztül 105, 112.
Tűz esetén a tűzjelzést azonnal meg kell tenni a 105, vagy 62/425-244 számon a tűzoltóság felé!

Telefon található:
– irodákban, illetve mobil telefon

Tűzriadó terv található- helyszínrajzzal -: Főbejárat mellett pénztárban – borítékban 

Tűzjelzésnek tartalmaznia kell

  1. tűzeset pontos helyét (címét)
  2. mi ég, mi van veszélyeztetve,
  3. mekkora a tűz kiterjedése, mi okozta a tüzet
  4. emberélet veszélyben van-e
  5. a jelző nevét, a távbeszélő számát

II.) Dolgozók, vendégek riasztásának rendje:

A dolgozók, vendégek riasztását szóban kell elrendelni “Tűz van” kiáltással. Meg kell kezdeni a bent lévő személyek mentését, helyiségekből való eltávolítását. A helyiségekből a legközelebbi vészkijáratok felé. A biztonsági szolgálat, pohárszedők azonnal a vészkijáratokat kötelesek kinyitni és a vendégeket a menekülési útvonalakon, főbejáraton oldalsó kijáraton kerthelyiségen keresztül – illetve a gazdasági bejárón át lehet a létesítményt biztonságosan elhagyni. A mentéssel egy időben tűz esetén a kézi tűzoltó készülékkel – A-B-C porral oltó – meg kell kísérelni a tűz lokalizálását. Fali tűzcsap – cso-csó terem, gazdasági bejáratnál – kizárólag a létesítmény teljes áramtalanítása után kezdhető meg az áramütés veszélye miatt.. A vészvilágítás működtetése kötelező. A biztonsági szolgálat köteles a vészkijáratoknál, illetve a főbejáratnál biztosítani a személyek szabad arányos áramlását. A biztonsági szolgálat vezetője vagy a rendezvény szervezőjének képviselője a tűzoltóság megérkezésekor a tűzoltás vezetőjét köteles tájékoztatni az elvégzett feladatokról. A biztonsági szolgálat köteles a mellékhelyiségeket- WC-mosdó -, VIP, cso-csó és egyéb helyiségeket ahol emberek tartózkodhattak, hogy maradt-e benn valaki ellenőrizni és kimenekítésükben közreműködni

III.) Tűzoltás, anyagmentés:

A rendelkezésre álló tűzvédelmi felszerelésekkel, tűzoltó készülékekkel meg kell kezdeni a tűzoltást. Gondoskodni kell az áramtalanításról, a gáz főelzáró lezárásáról! – Helyszínrajzon bejelölve – Elektromos tüzet vízzel oltani TILOS! A tűzoltóság kiérkezésekor a rendezvény vezető, vagy a biztonsági szolgálat vezetője a tűzoltás vezető részére a tűzriadó tervet köteles átadni és tájékoztatni a tűzesetről, illetve az eddig tett intézkedésekről. A rendezvény vezető, rendezők kötelesek a tűzoltás vezető utasítása szerint eljárni.

Tűz esetén értesíteni kell:

– Az ügyvezető igazgatót: Rakitta Vilmos
– Szolgáltató Kft-t telefon:  62/547-960; 62/547-961; 06-20/9438-607
– Kovács László 06-30/2195-783
– Piacigazgatóság: Erdei Péter ügyvezető igazgatóhelyettes telefon: 06-20/356-9216

Tűz esetén azonnal intézkedni kell:

1.) Áramtalanítás:
Tűzvédelmi főkapcsoló helye: főbejárat mellett ruhatárban
Felelős: Raktárvezető – rendezvényvezető, biztonsági őr

2.) Gázelzárás:
Gáz főelzáró csap helye “C” pavilon külső sarok – börtön felöli oldalán
Felelős: raktárvezető, biztonsági őr
Szükség estén értesíteni kell:
Mentők:                             104
Rendőrség:                        107
Központi segélyhívó:        112

A rendezvény helyszínén található eszközök, tárgyak:
színpad, hangszórók, székek, asztalok, pultok, galéria, ruhatárolásra alkalmas fogasok.

A rendezvény helyszínére történő belépés és eltávozás rendjére vonatkozó előírások:
A rendezvény megkezdése előtt 15 perccel a biztonsági szolgálat és a rendezvény lebonyolításában résztvevő személyek kötelesek megjelenni. A biztonsági szolgálat vezetője és tagjai kötelesek ellenőrizni a vészkijáratok megközelíthetőségét, nyitva tartását, irányfények működőképességét, tűzoltó készülék- tűzcsapok hozzáférhetőségét, víz-, gáz-, villany főelzárók megfelelőségét, megközelíthetőségét. Hiányosság esetén azonnal kötelesek a rendezvény szervezőjével megszüntetni. ha a hiányosság azonnal nem szüntethető meg a rendezvény nem kezdhető el, illetve a személyek beengedése TILOS!
A biztonsági szolgálat vezetője köteles minden rendezvény megkezdése előtt eligazítást tartani a biztonsági szolgálat tagjainak, meghatározva a rendezvény ideje alatt a vészkijárati helyek beláthatóságát, gyors megközelíthetőségét a rendbontás esetén a személyek eltávolításának lépéseit, illetve bizonytalan eredetű, ismeretlen csomag, tárgy estén eljárási szabályok ismertetését. A kiürítési feladatok elvégzése megegyezik a Tűzriadó tervben foglaltakkal.
Bombariadó esetén a bejelentés, illetve az észlelése esetén az észlelő személy köteles azonnal értesíteni a rendezvény szervezőjét és biztonsági szolgálat vezetőjét, a rendőrséget a 107 telefonszámon. A kiürítést haladéktalanul meg kell kezdeni a Tűzriadó tervben foglaltak szerint. A biztonsági szolgálat vezetője és tagjai együttesen felelősek a vészkijáratok megközelíthetőségéért a rendezvény ideje alatt a vészkijáratok folyamatos nyitva tartásáért. A rendezvény ideje alatt a biztonsági szolgálat tagjainak úgy kel elhelyezkedni, hogy a vészkijáratok állandó nyitva tartása belátható legyen és rendkívüli esemény esetén a bent lévő személyek kiürítése zavartalanul megtörténjen.

A zenés rendezvénynél használt belépők:
1.) Állandó belépésre jogosító VIP kártyával rendelkezők
2.) Egy alkalmas belépővel rendelkezők
3.) Belépőjegyes vásárló vendégek

Az. 1-2. csoportban lévő vendégek a pénztárnál a kártyájuk felmutatásával beléphetnek a rendezvény helyszínére.
A 3. csoportban lévő vendégek a belépő jegy megvásárlását követően beléphetnek a szórakozóhelyre.
A ruhájukat, táskákat, esernyőt a vendégek a ruhatárban kötelesek elhelyezni. Távozáskor a ruhatári jegy felmutatását követően átvehetik az ott elhelyezett kabátjukat, illetve leadott egyéb eszközöket és a főbejáraton keresztül elhagyhatják a rendezvény helyszínét.

A biztonsági szolgálat képzettségére, feladataira vonatkozó előírások
A biztonsági szolgálat valamennyi tagjának érvényes biztonsági őri vizsgával és kamarai engedély számmal kell rendelkeznie. A biztonsági szolgálat vezetője köteles ellenőrizni az engedélyek helyszínen történő meglétéről minden biztonsági őr esetében. A biztonsági szolgálat vezetője felelős, hogy az előírt létszám minden rendezvény megkezdése előtt biztosított legyen.

A biztonsági szolgálat vezetője felelős, hogy a beosztott biztonsági őrök ismerjék a létesítmény kiürítése és a biztonsági és tűzriadó tervben foglaltakat. Új biztonsági őr beállítás esetén kizárólag a megfelelő oktatás és helyismereti bejárást követően alkalmazható, amely a biztonsági szolgálat vezetőjének a felelőssége. A biztonsági őrök megfelelő munkaképes állapotban – alkohol, gyógyszer, kábítószermentes – kötelesek a rendezvényen megjelenni

A főbejáratnál álló őrök feladata a vendégek beeresztésének felügyelete az esetlegesen nem megfelelő állapotú személyek távoltartása a rendezvény helyszínétől. Az erősen ittas, nem megfelelő ruházatú, higienés, illetve magatartás zavaros személyek eltávolítása a rendezvény helyszínéről. Azok, akik a rendezvény ideje alatt, helyén kerültek ittas állapotban és ezzel zavarják a többi résztvevő szórakozását a biztonsági őröknek fel kell szólítani, hogy távozzanak rendezvény helyszínéről. Ha ez nem éri el a kívánt eredményt a biztonsági őrök kíséretében kivezetik a rendezvény helyszínéről.
A biztonsági őrök, ha gazdátlan, elhagyott tárgyat, ruhatárjegyet, iratokat találnak azt a ruhatárban, vagy a jegypénztárban kötelesek leadni. Esetleges sérülésnél az őr köteles a sérültet az elsősegélynyújtó helyre kísérni és szakképzett elsősegélynyújtónak átadni. Komolyabb sérülésnél a biztonsági őr értesíti a mentőt – 104 -, rendőrséget – 107 – telefonon.
Lopásnál, illetve verekedésnél, ha sikerül megtalálni az elkövetőt, gyanúsítottat, a hatóság megérkezéséig próbálja a helyszínen tartani, illetve a hatóságot tájékoztatni a menekülés irányáról, módjáról. A rendezvényen esetlegesen fellépő és VIP személyek fokozott biztonságának biztosítása.
Az ajtókban álló biztonsági őrök kötelesek a parkolók biztonságát is figyelemmel kísérni.
Megakadályozzák az esetleges bűncselekmények pl. autófeltörést, verekedést, rablást stb.
A biztonsági őrök feladata a biztonsági és tűzriadó tervben foglaltak betartása és betartatása.

A rendezvény alatt a folyamatosan jelen lévő elsősegélynyújtó neve, végzettségének megnevezése, száma, végzettséget igazoló okirat másolatnak a helyszínen kell lenni.
Asztalos Éva elsősegélynyújtó
A zenés-táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.

Melléklet:

1 db helyszínrajz
1 db Kiürítés számítás
1 db Tűzvédelmi szabályzat
1 db Elsősegélynyújtásra vonatkozó bizonyítvány másolata

Szeged, 2011.május 03.
Rakitta Vilmos
ügyvezető igazgató